2018 (33e édition):

Sal La Rocca 4tet, Yotam Silberstein 4tet, Manu Hermia "Jazz for Kids", Botafogo, Manou Gallo, Ozma, Reggie Washington "vintage new acoustic", NNXK

affiche---
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-
festival-2018-